Categorie: management

Centrummanagement helpt u wel

Wat centrummanagement precies is? Dat is niets meer dan het bundelen van krachten door partijen die verantwoordelijk zijn voor de sfeer en het beeld van een centrum, bijvoorbeeld vanwege hun investeringen. Centrummanagement moet tot een gezamenlijke visie leiden en die visie tot een bepaalde aanpak. Het Centrummanagement kan bezet worden door mensen uit het Ondernemersfonds, een fonds waarin elke winkelier in het centrum op basis van de waarde van hun pand verplicht een bedrag storten.

 

Centrummanagement

Een bestuur of een heuse Centrummanager

Centrummanagement kun je dus neerleggen bij een aantal mensen, er kan ook een centrummanager aangesteld worden die een centrale positie inneemt en als doel heeft het centrum van een stad of dorp te ontwikkelen. Overigens wordt een Centrummanager vaak aangesteld door de gemeente, die toch al als aanspreekpunt en bemiddelaar staat tussen de partijen die iets moois van het centrum willen maken.

Meer aantrekkingskracht en een beter economisch klimaat

In de kern bestaat centrummanagement dat de overheid, eigenaren van vastgoed en ondernemers op een duurzame wijze met elkaar samenwerken en werken aan één en hetzelfde doel: zorgen voor een verbeterd en levendig centrum in stad of dorp, een centrum waar zoveel mogelijk mensen naar toe gaan. De aantrekkingskracht moet vergroot worden, net als het economische klimaat van het centrum.

Profiteren van wat anderen betaald hebben

Een Ondernemersfonds is er niet in elke stad of dorp maar is wel een fair middel om elke winkelier in het centrum naar verhouding evenveel mee te laten betalen aan gezamenlijke activiteiten en promotie. Vaak worden er in winkelcentra gezamenlijke acties georganiseerd of wordt er samen geïnvesteerd, maar zijn er altijd ondernemers die niet mee willen doen maar wel profiteren van wat anderen betaald hebben. Met het Ondernemersfonds betaalt iedereen naar rato en is dus sprake van een eerlijkere manier van werken.

Honderd ondernemers staat gelijk aan honderd verschillende visies

Een Ondernemersfonds kan opgelegd worden door de gemeente die het af te dragen bedrag laat afhangen van de WOZ-waarde van het winkelpand. Hoe groter het pand, hoe meer er afgedragen moet worden. Honderd ondernemers, honderd meningen en verschillende visies. Centrummanagement moet al die meningen vormen tot een gezamenlijk doel en visie. Voorwaar geen eenvoudige opdracht, maar wel een erg uitdagende. Het is een kwestie van alle kikkers in de kruiwagen houden en met geduld toewerken naar iets waar iedereen zich in kan vinden. Want wie een mooi centrum wil die heeft baat bij eensgezindheid.